הנבל 8ב, קדומים
054-5948795
09-7922795גלריית תמונות - חגים גלריה כללית  |  גלריית חגים  |  גלריית תיקים לטלית